HMS - verneutstyr

Fallsikring - Sala Avlastningsstropp

Når fallulykken har skjedd! Din egen vekt presser deg mot selens skrittstropperog hindrer naturlig blodsirkulasjon i bena.

Etter kort tid, kanskje ikke mer enn 20 minutter, vil selv en frisk kropp kunne få problemer med bevisstheten og det kan være vanskelig å opprettholde frie luftveier.

En person ved bevissthet kan i motsetning til en bevisstløs gi sin redningsmann avgjørende hjelp til sin egen evakuering.

Sala avlastningsstropp gir deg muligheten til i løpet av sekunder, enkelt å avlaste presset mot lysken ved at den danner en løkke som går fra den ene skulderstroppen til den andre. Denne løkken ”trår du inn i og reiser deg opp i”. Gjennom sin patenterte konstruksjon vil avlastningsstroppen gi deg og din redningsmann ekstra verdifulle minutter om et fall skulle oppstå. Dette er et produkt alle brukere av fallsikringsseler bør ha og kan benyttes på de aller fleste fallsikringsseler på markedet

Det finnes flere standarder for fallsikring. Det er viktig å sikre seg at utstyret virkelig er godkjent fallsikring. Det finnes også støtteutstyr som ligner fallsikring. Faller en med støtteutstyr kan dette ryke.

Husk at når en faller 1m virker det en kraft på 1 tonn på kroppen din! Da er det viktig å ha valgt riktig utstyr.

 

Åndedrettsvern

Hvert år dør ca. 1300 mennesker pga. kjemikaliepåvirkning. Det kan være livsfarlig å ikke bruke riktig åndedrettsvern.

For å velge åndedrettsvern må man foreta en enkel risikovurdering.

A. Er det nok oksygen i luften? Dersom luften inneholder under 17% oksygen, eller det er fare for at oksygeninnholdet i luften kan bli redusert til under 17%, må det brukes åndedrettsvern med tilførsel av luft eller oksygen.

Her finnes det tre alternativer samt kombinasjoner av disse:

1. Bærbart, lukket system (kjemisk oksygen).
2. Trykkluft med slange.
3. Pressluftapparater.

B. Dersom luften inneholder nok oksygen, kan filtrerende åndedrettsvern benyttes.

Man må da kartlegge hvilke stoffer som finnes og hvor høy konsentrasjon det er av disse. Deretter velger man åndedrettsvern som sikrer at konsentrasjonen i den luften brukeren puster inn er vesentlig lavere enn den hygieniske grenseverdi for stoffene.

Alle typer åndedrettsvern er godkjent etter en standard. Standarden gir også den teoretiske beskyttelsesfaktor utstyret har (hvor mange ganger renere luften er på innsiden av masken i forhold til utsiden).

Spør leverandøren om hvilke beskyttelsesfaktorer maske/filter vil gi ved angitt konsentrasjon i luften. Husk at alle stoffer med en hygienisk grenseverdi er farlig og at beskyttelsesfaktor bør være så høy som mulig. Det er også viktig å merke seg at den teoretiske beskyttelsesfaktor er vesentlig lavere enn den som oppnås ved praktisk bruk.

Åndedrettsvern må benyttes hele tiden. Dersom en unnlater å benytte vernet 5 minutter kan opptil 90 % av effekten forsvinne.

 

Hodevern

Hjelm skal alltid brukes i situasjoner hvor det foreligger risiko for fallende gjenstander. Det samme gjelder for arbeidssituasjoner hvor det er fare for klemming, varmestråling, eller sprut fra smeltet metall.

Hvis man arbeider i nærheten av elektriske innretninger, finnes det hjelmer som beskytter mot dette. I miljøer med ekstremt høye temperaturer, velges hjelmer som er spesielt varmebestandige. Dersom det skal arbeides i ekstremt kjølige miljøer, bør man velge en hjelm hvor det er plass til å bruke hjelm lue.

Levetid på vernehjelmer

Det finnes ikke noe generelt svar på spørsmålet om en vernehjelms levetid. I de ulike standardene finner man ikke noen beskrivelse på når en hjelm skal skiftes ut. Dette er ene og alene avhengig av hvilket miljø hjelmen befinner seg i samt hva slags belastninger den blir utsatt for.

Hjelmene er testet i laboratorium i et miljø som tilsvarer tre år i skandinavisk klima. Testen viste at hjelmenes egenskaper stort sett var uforandret. Dersom hjelmen utsettes for miljøer med innhold av spesielle kjemikalier eller sterkt sollys reduseres holdbarheten. Hvis hjelmen har fått sprekker eller er utsatt for et kraftig støt skal hjelmen umiddelbart byttes ut.

 

Vernesko

Vernesko er en viktig trivselsfaktor og valg av riktig fottøy er en viktig faktor for forebygning av fravær. Dårlig fottøy kan gi problemer med rygg, knær eller føtter.

En sko er satt sammen av en rekke komponenter som skal virke sammen. Skoen skal være bygget slik at en går på en naturlig måte. Støtdempningen på en sko er viktig. Den skal imidlertid ikke være for myk. Dette kan påvirke stabiliteten i skoen.

20-30 % av alle arbeidsulykker i bygg og anleggs bransjen skyldes det å at brukeren sklir, snubler eller faller på en eller annen måte.

En viktig faktor for å forebygge dette er skoens stabilitet og skli sikkring. Forskjellig sålemateriale har forskjellige egenskaper. Dessuten er det avhengig av underlaget.

Det er viktig å velge sko med riktig sålemateriale i forhold til bruken.

Risikovurdering:

- Skarpe gjenstander - Eks. spikertrampsåle
- Elektriske farer
- Varme / Fuktighet
- Olje / syrebestandighet
- Sklisikkerhet / underlag
- Mekaniske farer