Verneutstyr

Nyhet!
Sala Avlastningsstropp - ved hengetraume
Din egen vekt presser deg mot selens skrittstropper og hindrer naturlig blodsirkulasjon i bena. Etter kort tid, kanskje ikke mer enn 20 minutter, vil en kunne få problemer med bevisstheten og det kan være vanskelig å opprettholde frie luftveier. Sala avlastningsstropp gir deg muligheten til i løpet av sekunder, enkelt å avlaste presset mot lysken ved at den danner en løkke som går fra den ene skulderstroppen til den andre. Denne løkken ”trår du inn i og reiser deg opp i”. Stroppen vil gi deg og din redningsmann ekstra verdifulle minutter om et fall skulle oppstå. Kan benyttes på de aller fleste fallsikringsseler.

Personlig verneutstyr

Det handler i første rekke om deg og deres kolleger. Om din og deres sikkerhet og velvære. Derfor er det en selvfølge at du både kan og bør påvirke valget av personlig verneutstyr. Norsk HMS Service ser det som vår oppgave å tilby løsninger som øker muligheten for hele, friske og trygge mennesker på arbeidsplassen.

Vi tilbyr et komplett verneutstyrssortiment som leveres til rett plass til riktig tidspunkt.

Vår oppgave er å tilby produkter som minsker risiko for både skade og helse i arbeidsmiljøet. Når du henvender deg til Norsk HMS Service får du ikke bare en hjelm eller et par sko. Du får også hjelp og støtte til å skape et trygt arbeidsmiljø

Vårt heldekkende sortiment:

Hodevern
Hørselvern
Øyevern
Åndedrettsvern
Hånd/armbeskyttelse
Fot- og benvern
Klær og verktøybelter
ESD-produkter
Fallsikring
Skilter/avsperring
Førstehjelp
Hygiene- og tørkepapir
Hudbeskyttelse

 

Beskytt dere!
”Fugleinfluensaen”

 

 

 

 

 

  Briller.pdf

04_06 Øyevern.pdf

  Horselv.pdf

06_06 Hørselvern.pdf

  Hodevern.pdf

05_06 Hodevern.pdf

6184GUIDE.pdf

Hansker.pdf

02_06 Hansker.pdf

  Aande.pdf

06_07 Åndedrettsvern.pdf

fallsikring.pdf

08_06 Fallsikring.pdf

    Teknikk.pdf